اظهارنظر جالب گران‌ترین فوتبالیست دنیا: داخل قبر باشی گران و ارزان معنی ندارد!+

اظهارنظر جالب گران‌ترین فوتبالیست دنیا: داخل قبر باشی گران و ارزان معنی ندارد!